This website uses cookies, among others to analyse this website and to make this website more user-friendly. By clicking 'Allow cookies' you give us permission to use these. 

Decline cookies Accept cookies

Global Project and Change Management

Global Project and Change Management
ECTS: 
240
Kwalificatie: 
Bachelor Global Project and Change Management
Soort opleiding: 
Hbo-bachelor
Opleidingsvariant: 
Voltijd
Taal: 
Nederlands
Locatie: 
Zwolle
Procedure accreditatie: 
Beperkte opleidingsbeoordeling
Soort accreditatie: 
Opleidingsaccreditatie
Instelling: 
Christelijke Hogeschool Windesheim
NVAO nummer: 
003076
Termijn: 
30 Sep 2014 to 29 Sep 2018
Besluitdatum: 
30 Sep 2014
Accreditatiebesluit: 
Positief besluit accreditatie
Status: 
Geaccrediteerd
Opmerkingen: 
Nieuw accreditatiestelsel, beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: goedSinds 1 januari 2014 geldt de accreditatietermijn vanaf datum besluit NVAO (WHW, artikel 5a.9, vierde lid).Accreditatietermijn: 30-09-2014 - 29-09-2018 (2020): Gelet op het bepaalde in artikel 18.32c, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bedraagt de geldigheidsduur van de accreditatietermijn van de opleiding maximaal vier jaar zolang de instelling nog niet beschikt over een positieve instellingstoets kwaliteitszorg. Zodra de instellingstoets is verkregen, wordt de accreditatietermijn verlengd naar zes jaar (WHW, artikel 18.32c, vierde lid).